Podpora po nákupe

Sme tu pre Vás aj po nákupe

Chcete tovar vrátiť, vymeniť, reklamovať alebo chcete stornovať ešte neodoslanú objednávku?

Špeciálny kľúč nájdete na faktúre alebo v potvrzujúcom emaili.

Pozn.: Tieto údaje sme odoslali na Váš E-mail bezprostredne po dokončení objednávky, ale nájdete ich aj na faktúre.