Podpora po nákupe

Sme tu pre Vás aj po nákupe

Chcete tovar vrátiť, reklamovať alebo chcete stornovať ešte neodoslanú objednávku?

Špeciálny kľúč nájdete na faktúre, alebo v potvrzujúcom emaili.

Číslo obj. a Špeciálny kľúč boli odoslané na Váš E-mail bezprostredne po dokončení objednávky, ale nájdete ich aj na faktúre.